Chcesz więcej wiedzieć? Kliknij w ikonę i Czytaj IAS.

       

 

Apratamenty "W DRZEWACH" nałęczowskich wąwozów

img
Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa w sprawie...
dodano: 24-02-2015

Nałęczów, dnia 24 lutego 2015 r.

IZ.6845.3.2015

O G Ł O S Z E N I E

 

BURMISTRZ NAŁĘCZOWA

przyjmuje wnioski osób zainteresowanych wydzierżawieniem powierzchni w Parku Zdrojowym w Nałęczowie z przeznaczeniem na prowadzenie stoiska handlowego

 

» czytaj więcej
Informacja dla Mieszkańców Gminy Nałęczów
dodano: 19-02-2015

I N F O R M A C J A

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NAŁĘCZÓW

» czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze organizacji pozarządowych...
dodano: 18-02-2015

 OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Nałęczowie informuje, że w związku z ogłoszonymi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) otwartymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w następujących zakresach:

                   I.            Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

                   II.            Upowszechniania krajoznawstwa i turystyki

Ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, które prowadzą działalność statutową w określonych wyżej dziedzinach, do udziału w pracach Komisji Konkursowych do rozpatrywania ofert złożonych w ww. konkursach.

» czytaj więcej
Ogłoszenie o konkursie na realizaję zadań...
dodano: 05-02-2015

BURMISTRZ  NAŁĘCZOWA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r, poz.1118 z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze

pożytku publicznego w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w 2015 roku.

» czytaj więcej
1 2 3 ... 67 68 69 Następna...

Galeria

Pałac Małachowskich w Nałęczowie Okolice Nałęczowa Szopka Wigilijna - Nałęczów 2008 Okolice Nałęczowa - Wąwozy natorium nr 1 w Nałęczowie
Galeria

Mapa Nałęczowa

Pogoda

 

 Skandia LANGTEAM

 Tourdepologne

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Design & Development 2010 by E-studio Software SP. J.

2010 Nałęczów