Chcesz więcej wiedzieć? Kliknij w ikonę i Czytaj IAS.

       

Apartamenty "W DRZEWACH" nałęczowskich wąwozów

      


img
Informacja o terminie losowania
dodano: 02-10-2015

» czytaj więcej
W sobotę 10 października w Nałęczowie...
dodano: 01-10-2015

Cezary Zamana i firma KROSS zapraszają na finał ogólnopolskiego cyklu maratonów szosowych. Etap VI odbędzie się w sobotę 10 października w Nałęczowie.

» czytaj więcej
"Kromka Chleba"
dodano: 30-09-2015

Zapraszamy do zapoznania się z Niecodziennikiem Banku Żywności w Lublinie "Kromka Chleba"

"Kromka Chleba"

» czytaj więcej
Informacja o terminie konsultacji społecznych-...
dodano: 14-09-2015

I N F O R M A C J A

Stosowanie do uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie - § 3 ust.3 uchwały
Nr VII/40/15 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie określania sposobu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz.1892)
 i n f o r m u j e  s i ę, że w okresie od 21 września do 5 października 2015 r. będą prowadzone konsultacje  -

„Rocznego programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku i o wolontariacie”,  na 2016 rok”.

Konsultacje będą prowadzone z wykorzystaniem techniki informatycznej.

Treść  projektu Programu będzie zamieszczona na stronie internetowej Nałęczowa od dnia 21 września 2015 r.

Wszystkie zainteresowane podmioty w terminie do 5 października 2015 r. będą mogły zgłaszać opinie i uwagi do Projektu kierowane do Burmistrza Nałęczowa.

 

 

                                                                                          Sekretarz Gminy Nałęczów

                                                                                          Urszula Borkowska

 

 Aktualizacja z dnia 18 września 2015 r.

Przedstawiam do zapoznania się projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawyo działalności pożytku i o wolontariacie”,  na 2016 rok”.

» czytaj więcej
Rusza rekrutacja do drugiej edycji Monitoringu...
dodano: 19-08-2015

Do 24 sierpnia trwa rekrutacja do drugiej edycji Monitoringu Spółek Komunalnych

Chcesz zacząć swoją przygodę z kontrolą obywatelską? Mamy propozycję dla Ciebie! Koniecznie przyłącz się do Monitoringu Spółek Komunalnych, podczas którego powiemy Ci, jak krok po kroku przeprowadzić monitoring – jakimi zasadami się kierować, kogo i o co pytać, jak angażować innych mieszkańców i mieszkanki do działań na rzecz zmiany. To świetna szkoła dla początkujących watchdogów.

» czytaj więcej
Konsultacje społeczne w sprawie przygotowania...
dodano: 14-08-2015

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie zaprasza mieszkańców gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn na spotkania konsultacyjne w sprawie przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Spotkania mają charakter otwarty i odbędą się w każdej gminie należącej do LGD według ustalonego harmonogramu. Są one adresowane do wszystkich mieszkańców, a w szczególności do rolników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego oraz lokalnych liderów (sołtysów, radnych). Program spotkań w każdej gminie będzie taki sam.

Nowa Strategia będzie wytyczała kierunki działań LGD oraz możliwości wsparcia w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców z obszarów gmin, które należą do Stowarzyszenia.

Opinie oraz propozycje działań formułowane przez uczestników takich spotkań będą pomocne w identyfikacji problemów i potrzeb społeczności lokalnych oraz opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, które będą wspierane w nadchodzącym okresie ze środków pomocowych Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W programie spotkań poruszane będą następujące zagadnienia:

- analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru LGD;

- identyfikacja problemów dotyczących obszaru LGD;

- cele Lokalnej Strategii Rozwoju,

- propozycje przedsięwzięć i zadań do realizacji w LSR.

 

Ze względów organizacyjnych Lokalna Grupa Działania uprzejmie prosi osoby zainteresowane o potwierdzenie udziału w spotkaniu (telefonicznie: 81 50 16 140 lub mailem: lgd@zielonypierscien.pl ) w Biurze LGD.

 

Do pobrania HARMONOGRAM spotkań

» czytaj więcej
KOMUNIKAT WS. SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ
dodano: 13-08-2015

Urząd Miejski w Nałęczowie

informuje, że

rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą.


Więcej informacji pod nr tel. (81)50-14-500 w.32, w.34

» czytaj więcej
1 2 3 ... 41 42 43 Następna...

Galeria

Okolice Nałęczowa Pałac Małachowskich w Nałęczowie Stare Łazienki Pałac Małachowskich w Nałęczowie Okolice Nałęczowa
Galeria

Mapa Nałęczowa

Pogoda

 

 Skandia LANGTEAM

 Tourdepologne

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Design & Development 2010 by E-studio Software SP. J.

2010 Nałęczów